ΥΓΕΙΑ

Άνοιξη η εποχή του στοιχείου του ξύλου! Τρώμε ότι κοιτάζει ψηλά προς τον ήλιο!

Η θεωρία των 5 στοιχειών είναι η  κινεζική φιλοσοφία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ροή και τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων. Τα πέντε στοιχεία...

Read More

Winter blues

Έτσι λέμε στο χωριό μου τις «μαυρίλες» που μας πιάνουν τον χειμώνα και οι οποίες εκδηλώνονται αρχικά με σωματική και ψυχική κόπωση, και καταλήγουν σε...

Read More