Μaria’s blog

Η παγίδα του “θα…”

Όλοι σχεδόν καθημερινά κάνουμε τουλάχιστον μία σκέψη που αρχίζει από «θα…», χωρίς να προσδιορίζουμε το «πότε θα…», με αποτέλεσμα να αναβάλουμε συνεχώς την υλοποίησή της. Ιδιαίτερα,...

Read More