Νηπιαγωγείο, η καλύτερη αρχή για τη ζωή του!

Νηπιαγωγείο, η καλύτερη αρχή για τη ζωή του!

Η εκπαίδευση  απασχολεί από τα αρχαία κιόλας χρόνια. Πρώτος ο Πλάτωνας στο τελευταίο και εκτενέστερο έργο του «Νόμοι» μίλησε για τη σημαντικότητα της αγωγής από τη νηπιακή ηλικία και για την ένταξη των νηπίων σε κατάλληλο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι η μουσική και ο χορός βοηθούν στην αποβολή του φόβου και της ανησυχίας των παιδιών. Το νηπιαγωγείο συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί παγκοσμίως αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Στην Ελλάδα η φοίτηση των παιδιών, που συμπληρώνουν το 5ο έτος της ηλικίας τους, γίνεται υποχρεωτική με το νόμο 3518 του 2006. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν στον σωματικό, επικοινωνιακό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα.

Το σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο υπόκειται σε κανονισμούς  λειτουργίας και καλείται να επιτύχει μία σειρά από στόχους στους οποίους καθορίζει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

Αυτή η τόσο σημαντική βαθμίδα εκπαίδευσης, το νηπιαγωγείο, βοηθά το παιδί να αποκτήσει τις βάσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες μέσα από το παιχνίδι και να οικοδομήσει αρχές και αξίες για να εξελιχθεί ολόπλευρα και να διαμορφωθεί σε μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ο σεβασμός, η αγάπη, η δημιουργικότητα, η φιλία, η υπευθυνότητα, η συνεργασία, η υπομονή, η ανάληψη ευθυνών, η αυτονομία, η εμπιστοσύνη είναι κάποιες από τις πολλές αξίες που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο, αφού το παιδί μαθαίνει:

 • Να μοιράζεται τα πράγματά του, τις ιδέες και τις σκέψεις του.
 • Να παίζει, να χορεύει, να τραγουδά, να ζωγραφίζει, να δημιουργεί.
 • Να ζητάει με ευγένεια αυτό που θέλει.
 • Να λέει «Συγγνώμη» και «Ευχαριστώ».
 • Να παίζει ομαδικά παιχνίδια με κανόνες.
 • Να πλένει τα χέρια του πριν και μετά το φαγητό.
 • Να πιάνει το χέρι στον κύκλο.
 • Να μαζεύει τα παιχνίδια του.
 • Να μη χτυπά τους άλλους.
 • Να περιμένει τη σειρά του.
 • Να αυτοεξυπηρετείται.

 

Επίσης στο γνωστικό κομμάτι το παιδί έρχεται σε επαφή:

 • Με τις λέξεις και τα γράμματα.
 • Με τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα.
 • Με το περιβάλλον και την τεχνολογία.
 • Με το θέατρο και τη φυσική αγωγή.

Επιλέξτε νηπιαγωγείο για το παιδί σας!!!